Telecomputing byter namn – blir Visolit

Företaget Sju förvärv och nya utmaningar. 2019 byter Telecomputing namn till Visolit.
– Marknaden förändras, kunderna har förändrade behov och vi själva har förändrats, därför byter vi nu även namn, säger koncernchefen Terje Mjøs.

Telecomputing byter namn – blir Visolit

Under 2018 förvärvade Telecomputing sju företag och i takt med att man växt och utökat sin verksamhet – slår man till med ett namnbyte. Hädanefter kommer koncernen gå under namnet Visolit. Enligt Terje Mjøs ska namnet vara talande för hur företaget agerar.
– Tillsammans löser vi kundens utmaningar, ”We solve it” helt enkelt – därför valde vi namnet Visolit. Det är ingen slump att de första två bokstäverna i namnet är VI. Visolit ska vara kundens partner. Oavsett vilka it-utmaningar som kunderna står inför ska Visolit vara partnern man föredrar- Det gäller både teknikutveckling, digitalisering och företagets väg till molnet, säger Mjøs.

Hybridmolnlösningar för de små- och medelstora

Visolits huvudfokus kommer att vara hybridmolnlösningar för små- och medelstora företag. Och som partner ska man tillhandahålla it-drift, -utveckling och rådgivning.
– Varje dag ser vi hur viktigt det är för våra kunder att vi kan hantera hela kedjan med frågeställningar och utmaningar. VIsolits långa erfarenhet, starka branschkunskap och närheten till de vi arbetar med är väldigt viktigt för våra kunder.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.