Teliasonera möblerar om i organisationen

Teliasonera gör som Ericsson och genomför en omorganisation inom företaget. Syftet är att stärka tillväxten och att inom två år nå en försäljning på 100 miljarder kronor. Idag presenteras den nya organisationen med fyra affärsområden som införs vid årsskiftet.

Enligt Teliasonera ska den nya organisationen, som är på plats från och med den 1 januari 2007, säkra tillväxten inom mobilitets- och bredbandstjänster, inom området integrerade företagstjänster och på de östra marknaderna. De nya fyra affärsområdena, som har fått namnet mobility services, broadband services, integrated enterprise services och Eurasia, ska också ge ett ökat affärsfokus och minskar komplexiteten. I dag är mobilitets- och bredbandstjänster liksom drift av företagskunders telekom- och it-lösningar, inklusive ip-baserade och konvergerade tjänster, starka tillväxtområden. Utvecklingen kräver snabbhet och flexibilitet för att tillvarata de möjligheter som uppkommer, menar Teliasonera.

– Nu är det dags att ta nästa steg och anpassa vårt sätt att arbeta för att kunna fokusera på de tydliga tillväxtområdena, kommenterar Teliasoneras vd och koncernchef Anders Igel. Med fyra internationella affärsområden skapar vi de nödvändiga förutsättningarna för att ytterligare tillvarata naturliga och logiska synergier över landgränserna.

Försäljning på 100 miljarder kronor

Anders Igel säger också att han tror att detta nya fokus kommer att göra det möjligt för företaget att nå en försäljning på omkring 100 miljarder kronor inom två år.

Affärsområdet mobilitetstjänster har en huvudinriktning på personliga mobilitetstjänster för konsument- och företagsmarknaden. Målsättningen är att öka användandet av mobil röst- och datatrafik och produkter som står i fokus är mobila röst- och datatjänster, mobilt innehåll, wlan hotspots, mobil via bredband, mobil/pc konvergens och wireless office. Affärsområde omfattar verksamheterna i de nordiska länderna, Baltikum och Spanien. Idag har området 13 miljoner kunder och en försäljning på cirka 40 miljarder kronor. Kenneth Karlberg kommer att leda området mobilitetstjänster.

Ansvarig för bredbandstjänster blir Anders Bruse, för närvarande vd för Teliasonera Sverige. Området fokuserar på massmarknadstjänster för anslutning av hem och företag samt hemmets kommunikation. Området har idag 10 miljoner kunder och en försäljning på cirka 39 miljarder kronor.

Driftade företagstjänster

Affärsområdet integrerade företagstjänster ansvarar för alla nordiska och baltiska affärer där Teliasonera sköter driften av företagskunders interna it- och telekominfrastruktur. Området kommer att ledas av Juho Lipsanen, för närvarande vd för Teliasonera Finland.

De fjärde affärsområdet, Eurasia, omfattar Finturgruppens (74 procent) verksamhet i Kazachstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien. Området är också ansvarig för för att utveckla Teliasoneras aktieinnehav i ryska Megafon (44 procent) och turkiska Turkcell (37 procent). Erdal Durukan, nuvarande vd för Teliasonera Eurasia, blir ansvarig för området.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.