Rapport: Svenska kraven på uppkoppling är enormt höga

Bredband Bra uppkoppling överallt. Det är vad nära hälften av svenska befolkningen vill ha och i en rapport menar sex av tio att stat och näringsliv måste satsa mer på nätutbyggnad.

Rapport: Svenska kraven på uppkoppling är enormt höga

Visst är det störande att inte ha uppkoppling. Oavsett om det bara handlar om att man inte kan ladda upp en bild på sociala medier eller kolla ett recept? Innan pandemin var det irriterande, men  i och med hemarbete samt flexibiliteten att kunna utföra jobbet på annan ort har dålig täckning blivit ett större problem.
Och det syns i Ciscos globala undersökning Broadband Index.

En av de stora förutsättningarna för ett fungerande hybridarbete är att att den digitala infrastrukturen är anpassad efter detta.

Sverige tillhör en av de mest mogna länderna när det gäller digitaliseringen och sett till uppkoppling hade 95 procent av alla hushåll 2020 tillgång till minst 100 Mbit bredband. Men trots den fortsatta fiberutbyggnaden, samt att 5g-näten är på gång – är kraven höga.

Uppkoppling viktigt för ekonomin

I studien som innefattade 60 000 personer i 30 länder framkom det att av respondenterna i Sverige ansåg snudd hälften (49 procent) att uppkoppling överallt, hela tiden ska vara grunden. 65 procent såg uppkoppling som kritiskt för medborgares kunskaps- och utbildningsnivå och 60 procent anser att uppkoppling är viktigt för ekonomisk tillväxt.

Lika många, alltså sex av tio, vill att staten och näringslivet satsar mer på utbyggnaden.
– Undersökningen visar på att det finns en stark folkvilja kring att Sverige fortsätter ha höga ambitioner för digitaliseringen, och att de utmaningar, men framför allt möjligheter, som ligger framför oss har stor påverkan på såväl människors nutid och framtid, som Sveriges konkurrenskraft. Att vara ledande inom säker digitalisering är därför en ödesfråga. Vi kommer inte att gå tillbaka till den gamla vardagen – men med rätt beslut och handlingskraft kan vi göra den nya vardagen till något bättre, säger Per Samuelsson, vd för Cisco Sverige, i ett uttalande.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.