Studie: Lågt intresse för hållbara datacenter 

Datacenter Datacenter har stor energikonsumtion och pekas ibland ut som miljöbovar. Men trots det så är intresset för klimatsmarta datacenter lågt från svenska börsbolag.

Studie: Lågt intresse för hållbara datacenter 

Precis som inom alla andra branscher har teknikutvecklingen inom datacenter gått snabbt. Stort fokus har lagts på att minska klimatpåverkan som stora anläggningar har. Detta i form av energikonsumtion samt möjligheter till att kunna återvinna värme och kyla.

Men klimatsmarta lösningar kostar, något som gör att de ofta väljs bort när en ny anläggning ska byggas eller uppdaterads.

Med det i åtanke genomförde Coromatic en studie bland de största svenska börsbolagen. Företag med tydliga miljöprofiler och krav på den egne organisationen. Hur ställer sig de vid upphandling av datacenterinfrastruktur.

Svaret var svalt. Endast 22 procent av Stockholmsbörsens drakar angav att de prioriterar hållbarhet före kostnad.
– Kostnadspressen är stor på alla företag idag i och med ökad global konkurrens och här utgör inte datacenterinvesteringen något undantag, säger Åsa Wikensten, vd på Coromatic i en kommentar till studien.

Politiker och branschen måste göra insatser

Att knappt vart femte storbolag prioriterade hållbarheten i sitt datacenter är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att insikten om hur mycket energi världens anläggningar kräver numera finns. Här menar Åsa att det nu måste tas rejäla tag för att ändra på detta.
– Branschen tillsammans med politiker och myndigheter behöver göra en rejäl satsning för att företag och organisationer i högre utsträckning ska välja de långsiktigt hållbara alternativen.

Så vad anser då Coromatic att man ska göra för att öka företagens vilja att prioritera hållbara datacenter?
– En branschstandard för hållbara datacenter tillsammans med någon form av miljöpremie är två exempel på verktyg som vi föreslår, säger Åsa.

En intressant sak i Coromatics studie är svaren kring vad företag tycker det viktigaste hållbarhetsmålet är för ett datacenter. Här svarar 33 procent att energieffektivitet är det högst prioriterade, detta följt av att man använder förnybara energikällor. Endast två procent anger att kylning är ett viktigt mål – trots att just detta är en betydande kostnad för anläggningen.
– Investeringen i hållbara lösningar där exempelvis värme och kyla kan återvinnas kommer ge återbäring i form av minskade driftskostnader, så egentligen finns ju allt att vinna på att välja klimatsmart, säger Åsa Wikensten.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!