Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

BSA i kamp mot licensfusket

Endast 18 procent av statliga myndigheter har säkerställt att de endast använder legala programvaror. Därför inleder nu BSA en omfattande kampanj mot licensfusket.

Under en två månader lång kampanj kommer Business Software Alliance (BSA) att kontakta 4 800 chefer inom myndigheter, kommuner, landsting och privat näringsliv. Kampanjen inkluderar förutom brev med uppmaningen att genomföra en analys av nuvarande programvaruhantering, också personlig kontakt och uppföljning. Bakgrunden till kampanjen är Statskontorets kartläggning över de statliga myndigheterna som visade att endast 18 procent fullt ut hade säkerställt att de endast använder legala programvaror.

Extra kontroll

BSA:s kampanj är en uppföljning på det brev som Justitie- och Finansdepartementen den 29 maj skickade till cheferna på samtliga statliga myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen. Brevet innehöll en indirekt uppmaning till myndigheterna att följa de sju krav Statskontoret har angett för vad som anses vara grundläggande för en god hantering av programvarulicenser.

BSA genomför kampanjen för att ta reda på hur arbetet fortskrider och för att erbjuda assistans till de myndigheter som är i behov av detta. I kampanjen ingår även uppvaktning av chefen för Ekonomistyrningsverket som under hösten överväger att ta med hanteringen av programvarulicenser i den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen).

Juridisk påtryckning

– Statskontorets rapport grundas på en enkätundersökning som 153 myndigheter har besvarat. Vi kontaktar nu samtliga myndigheter men även kommunerna och landstingen, där vi tror att situationen är densamma. Inom det privata näringslivet vet vi från tidigare undersökningar, att vart fjärde program är en piratkopia. Därför gör vi även en satsning där och kontaktar 4 000 företag inom konsultbranschen, digital produktion och industriell konstruktion som slumpats fram över hela landet, säger John Hugosson, ordförande för BSA Sverige.

I ett första skede kommer BSA att erbjuda rådgivning och stöd. Därefter, om situationen inte förändras till det bättre, kommer organisationen att tillgripa andra medel som revision och juridisk påtryckning.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!