Satellit-företaget:” Vi kunde ha förutspått svenska motorvägsraset”

rymden Ett företag som övervakar strukturella förändringar med hjälp av satelliter hävdar att jordskredet som drabbade E6:an kunde ha upptäckts flera år innan katastrofen inträffade och eventuellt avstyrts.

Satellit-företaget:” Vi kunde ha förutspått svenska motorvägsraset”
Reijo Pold, grundare och chief strategy officer, och Agu Leinfeld (t.h.) på Value Space.

De pågående klimatförändringarna får många olika konsekvenser, inte minst i form av strukturella förändringar i kritisk infrastruktur som vägar, dammar, gruvor och fastigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Det brittisk-estniska startupföretaget Value Space har hittat en speciell nisch genom att med hjälp av mätdata som hämtas in från satelliter upptäcka strukturella förändringar i tid, så att man ska kunna vidta åtgärder innan en större katastrof inträffar.

Telekom idag bokade in ett videomöte med en av företagets grundare, Agu Leinfeld, för att ta reda på mer om hur tekniken fungerar och om den kan vara intressant för aktörer i telekombranschen.

– Vårt företag angriper en stor utmaning som berör infrastruktur över hela världen. Vi ser stora klimatförändringar som yttrar sig på olika sätt. Det kan handla om torka eller stora mängder nederbörd eller, vilket är det värsta scenariot, en kombination av dessa, förklarar Agu Leinfeld.

Han berättar att de flesta byggnader är anpassade för rådande klimatförhållanden och att ingenjörerna har räknat med att omgivningen och miljön ska bete sig på ett visst sätt – något som inte längre är fallet när klimatförändringarna är ett faktum.

– Vi ser en mycket stor efterfrågan på marknaden just nu eftersom klimatförändringarna påverkar infrastruktur på ett sätt som inte är önskvärt.

Tydliga indikationer på att skredet var på väg att inträffa

Men låt oss börja med det omskrivna jordskredet i Stenungsund, som ledde till stora skador den intilliggande motorvägen så väl som ett stort markområde. Enligt Value Space fanns det tydliga indikationer på att ett jordskred var på väg att inträffa. När man undersökt de historiska data som samlats in från satelliter i omloppsbana runt jorden så upptäckte man tydliga förändringar under de senaste två åren.

Så här lyder Value Space:s utvärdering av rasområdet vid E6:

“Utvärderingen avslöjade ett område med anmärkningsvärd dubbelriktad rörelse där toppen av motorvägen utövade ett tryck på kanten av vallen. Detta indikerade ackumuleringen av spänningar som vanligtvis är förknippade med utvecklingen av skredrisker. Satellitbaserad riskbedömning av området skulle ha larmat på betydande risker som byggts upp vid skredplatsen. Deformationen av det dubbelriktade rörelseklustret på vägen och på kanten av vägvallen är upp till 28,29 millimeter per år. Maximal kumulativ rörelse under den givna perioden är 56 mm”.

Enligt Agu Leinfeld skulle jordskredet mycket väl kunna ha avstyrts om man haft området under övervakning och vidtagit rätt åtgärder i tid. Value Space satellitbaserade riskutvärderingar har bidragit till att flera stora olyckor har undvikits genom att varna för liknande strukturella förändringar.

Det rödmarkerade området uppvisar tydliga tecken på att ett jordskred var på väg att inträffa, enligt Value Space.

– Om vår teknik hade använts och området hade varit under övervakning så skulle vi definitivt ha upptäckt detta. Det här specifika mönstret av rörelser i flera riktningar skulle innebära en stark varning i vårt system och en mycket oroväckande förutsägelse. Vi skulle ha rekommenderat en undersökning på plats så snart som möjligt för att undersöka vad som håller på att hända.

Än så länge har Value Space främst riktat in sig på försäkringsbranchen och de potentiella kunder som finns där, men man utesluter inte att telekomaktörer med stora investeringar i infrastruktur kan bli en viktig målgrupp framöver.

– Telekomsektorn har inte varit vårt primära mål, men vi har några fall där vi hjälpt telekomföretag. De sätter upp master på många platser och vill kunna välja ett stabilt område där marken inte rör sig så mycket.

Samarbetar med några av de ledande försäkringsbolagen

När det gäller försäkringsbolagen så samarbetar Value Space med några av de ledande i världen och hjälper dem att göra riskbedömningar i stor skala, mestadels av dammar, gruvor och stora kommersiella fastigheter. Tidigare har försäkringsbolagen varit hänvisade till rapporter från klientens egna ingenjörer, men enligt Agu Leinfeld, är de ofta inaktuella och kan ha tagits fram för fem eller tio år sedan.

– I de klimatförhållanden som vi upplever nu ger oss en tio år gammal utvärdering ingenting. Det är omöjligt att avgöra om vi står redo för nästa storm, skyfall eller torka, vilket är något vi upplever så gott som varje dag just nu. Och för varje år som går så blir extrema händelser allt vanligare.

Satellitbilderna är mycket detaljerade och det går att övervaka föremål som är i storleksklassen av en bil. Alla kunder till Value Space har tillgång till historiska data i form av satellitbilder från 2014 och framåt.

– Vi kan blicka tillbaka nio år i tiden, vilket innebär att nya klienter får insyn i hur deras tillgångar har betett sig under den tidsperioden.

Value Space samarbetar med ESA, European Space Agency, och det är satelliten Sentinel-1 som samlar in data.

– Det här är en mycket fascinerande teknik där ”måttbandet” befinner sig i omloppsbana runt jorden, rör sig åtta kilometer per sekund och genomför mätningar ned på millimeternivå från en höjd av 800 kilometer, förklarar Agu Leinfeld.

Får tillgång till data rörande nederbörd och temperatur

Tack vare att noggrannheten ligger på millimeternivå kan man följa även mycket små förändringar. I det grafiska gränssnittet (se bild ovan) får kunderna även tillgång till data rörande förhållanden för temperatur och nederbörd. Det är viktigt med denna kontext eftersom rörelser i marken ibland kan förklaras av rådande väderförhållanden.

Med hjälp av färgkodning är det lätt att få en överblick över de tillgångar som övervakas. Grön markering indikerar exempelvis stabilitet under de senaste två åren medan blått visar att området har höjts. Enligt Value Space är tekniken mycket bra på att upptäcka processor som sker i långsam takt, så att man hinner agera tid och förebygga större katastrofer.

Value Space skapar i många fall digitala tvillingar av de tillgångar som är under övervakning, förklarar Agu Leinfeld. Här kan man addera geologiska undersökningar, modeller för vattenflöden och övervaka tröskelvärden för olika sektioner.

– När vi har en pågående övervakning så finns det betydligt större möjligheter att förstå hur en tillgång uppför sig.

Enligt Value Space är de satellitbaserade riskutvärderingar som man genomför tio gånger snabbare och upp till 25 gånger mer kostnadseffektiva än undersökningar på plats – något som man hoppas ska öppna för en bred användning av företagets verktyg.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.