Telias försäljning av Carrier-verksamheten klar

Branschen Förra året gick Telia ut med nyheten att de avyttrar hela sin internationella Carrier-verksamhet. Nu är försäljningen klar och tre AP-fonder tar nu över ägandet

Telias försäljning av Carrier-verksamheten klar

Det var i oktober i fjol som Telia meddelade att Telia Carrier skulle säljas till Polhem Infra för 9,5 miljarder. Köparen, som i sin tur ägs av Första-, tredje- och fjärde AP-fonden, ingick som en del i transaktionen ett långsiktigt partnerskap med Telia Carrier.
– Transaktionen tydliggör och kristalliserar värdet i vår digitala infrastruktur. Den gör det också möjligt för Telia att nu verkligen fokusera på att tillhandahålla digitala tjänster som gör det uppkopplade livet ännu bättre i hela Norden och Baltikum. Vi kommer fortsätta samarbeta med Telia Carrier och deras världsledande nät och lösningar, genom ett nytt, långsiktigt och strategiskt partnerskap, säger Telia Companys vd och koncernchef Allison Kirkby.

”Telias bäst bevarade hemlighet”

Telia Carrier har ibland beskrivits som ”Telias bäst bevarade hemlighet” och för de flesta är det en okänd del av verksamheten. Men i fjol uppmärksammades de av Gartner som en global nischspelare med väldigt starkt Internet-backbone.
–  Jag kan säga att nu ansluter vi egentligen alla som är något på content-sidan till alla slutanvändare och står idag bakom 60 procent av alla rutter på internet, sa strategichef Johan Ottosson till Telekom idag i fjol.

Polhem Infra ska fortsätta investera i Telia Carriers nät, tjänster och kundtjänstprogram, och de två företagen kommer fortsätta att dra nytta av varandras kapacitet för att möta kraven från Norden och Baltikum – och från globala kunder.
– Telia Carrier driver världens främsta globala Internet-backbone, och tillsammans är vi en del av ett globalt ekosystem. Vår gemensamma styrka gör det möjligt för Telia att fortsätta arbeta med och utveckla våra globala kunder. Vi ser fram emot det långsiktiga samarbetet, som kommer gynna båda parter och, framför allt, våra kunder, säger Allison Kirkby.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.