nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

It-cheferna: Ledningen har dålig koll på it

Bristande kunskaper om risker och potential.
I en Sifo-undersökning framgår det att mer än varannan it-chef anser att företagets ledning har dassig koll på it. Något som i förlängningen försvårar den digitala utvecklingen.

  • Artikel annons 1

Digitalisera eller dö är ett allt mer modernt uttryck och flera experter anser att alla företag numera är ”dataföretag”. Men trots detta är det fortfarande många företagsledare som brister rejält när det kommer till kunskapen om it.
I en ny rapport från Citrix sätter man fingret på detta – och biverkningarna det kan ge.

Rapporten som grundas på en undersökning gjord av Sifo lyfter upp att mer än varannan it-chef anser att företagsledningen antingen inte har kunskaper om vilken potential it och digitalisering har – eller saknar insikter om riskerna som finns kring tekniken.
Men vad spelar det då för roll? Jo, en okunnig ledning resulterar i att investeringar i it uteblir och digitala förändringar prioriteras ned. Enligt undersökningen anser 34 procent av it-cheferna att detta gäller. Men tittar man på de större företagen (fler än 500 anställda) – anser 75 procent av it-cheferna att det är svårt att få ledningens stöd när det ska investeras i it.
– Statistiken tyder på att det finns ledningsgrupper som verkar ha svårt att ta tillvara på it-avdelningarnas kompetens. En orsak till detta kan vara att det finns en bristande kommunikation mellan dem. I dag är alla företag digitala och om inte it-avdelningen involveras i företagets affärsutveckling är det omöjligt att lyckas med den digitala resan, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

I studien framgår det att i nära två tredjedelar av svenska ledningsgrupper – så saknas det representation från it-avdelningen. Något som avspeglas i att majoriteten av it-cheferna anser att ledningen missar potential – samt att arbetsplatsen tappar i digital innovationskraft.
– Att så få it-chefer är en del av företagsledningen kan vara en del av förklaringen till uppfattningen att it-frågorna inte tas på största allvar. För att företaget ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och möta de alltmer förändrade behoven behöver it-chefen ges möjlighet att vara en katalysator för att driva på den digitala transformationen, säger Mats Ericson.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.

  • Annons 4