Rapport: Småföretag riskerar halkar efter i digitalisering

Digitalisering En växande digital klyfta mellan små och stora företag.
I en ny rapport framgår det att storbolagen kommit längre – och kan dra större nytta av digitaliseringen.
– Oroväckande att små företag ligger efter och klyftan ser ut att växa, säger Daniel Stark på Telia.

Rapport: Småföretag riskerar halkar efter i digitalisering

Digitala lösningar skapar nya möjligheter och effektiviserar vardagen. Det gäller oavsett om ett företag har tre eller trehundra anställda. Men i en ny studie av Telia och analys och undersökningsföretaget Nepa framgår det att mindre företag har svårt att ta tillvara på de digitala möjligheterna.
I rapporten framgår det att 67 procent av de stora företagen (50-500 anställda) jobbar aktivt för att göra sitt företag mer konkurrenskraftigt genom digitalisering. Det kan jämföras med 41 procent bland de små (1-9 anställda).
Tittar man på investeringar är skillnaden än större. Där är det fyra gånger vanligare att småföretag väljer att inte investera inom nya digitala lösningar.
– Digitaliseringen är här och nu. Potentialen att frigöra tid från administration och lära sig mer om sina kunder är enorm för stora som små företag. Utvecklingen går snabbt och nya möjligheter tillkommer nästan dagligdags. Därför är det oroväckande att små företag ligger efter och att den klyftan till och med ser ut att växa, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef för mindre företag på Telia Sverige.

Vidare visar rapporten att 44 procent av de stora företagen har en god digital mognad, medan var tredje småföretag hamnar i kategorin låg digital mognad.
Tydligt exempel på detta är att det är mer än dubbelt så vanligt att stora företag använder sig av CRM eller liknande system för sin kundbearbetning. Något som innebär att de slipper lägga tid på enklare administration – och i förlängningen gör dem mer konkurrenskraftiga.

Med grund i rapporten har Telia valt att lansera ett digitalt test där företagare kan se hur digitala de egentligen är.
– Vi tror att det är otroligt viktigt att företag tar tillvara på de möjligheter som finns för att kunna växa och utvecklas. Därför har vi tagit fram det här testet, så att företag på ett enkelt och lekfullt sätt kan få reda på hur de ligger till och vad de kan förbättra, säger Daniel Stark

Intresserad av att kolla hur digitalt förberett företaget är – här finns Telia-testet.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.