Operatörerna om PTS driftsäkerhetsföreskrifter

Operatörer PTS har nu beslutat om nya driftsäkerhetsföreskrifter. Under våren har svenska operatörer kritiserat förslaget.

I januari i år skickade PTS ut sitt första förslag gällande driftsäkerhetsföreskrifter. Sedan dess har de stora svenska mobiloperatörerna slagits för att få till ändringar i förslaget. Framför allt är det punkterna gällande bland annat reservkraft som orsakat protester. Men förra veckan beslutade PTS om föreskrifterna, och kraven på reservkraft finns kvar.

– Tillgången till fungerande telefoni och internet har ökat i betydelse de senaste åren. Konsumenterna förväntar sig att tjänsterna ska fungera. Tillhandahållarna bedriver också många gånger ett gott arbete med sin driftsäkerhet. Men de senaste årens störningar och avbrott visar att vi behöver skarpare krav för att uppfylla samhällets och konsumenternas behov av driftsäkra nät och tjänster, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

De nya föreskrifterna ska gälla från 1 januari nästa år, men på de punkter som kräver stora arbetsinsatser lämnar PTS fem års utrymme för genomförande.

Skrev brev

Under våren har operatörerna bland annat i ett brev tillsammans med branschorganisationen IT&Telekomföretagen riktat kritik mot PTS, och vädjat om en förändring i förslaget. Även nu när beslutet fattats kvarstår kritiken.

– Vi tycker fortfarande att PTS gör en missbedömning och missar målet, de kostnader som kommer att krävas från vår sida skulle kunna läggas på betydligt mer effektiva och kundvänliga åtgärder, skriver Tres pr- och informationschef Kamran Alemdar i ett mejl till Ti.

Även Tele2 och Telenor stämmer in i kritiken. Från Tele2:s sida menar man till exempel att kraven är märkliga sett till de förbättringar som företaget genomför, och att driftsäkerhet är en prioriterad fråga. Enligt Carl-Johan Rydén, ansvarig för regulatoriska frågor på Tele2, lägger man ner betydande belopp under ett år.

– Av just denna anledning ställer vi oss kritiska till det beslut om nya driftsäkerhetsföreskrifter som PTS har fattat. Enligt oss är vissa krav missriktade – detta eftersom föreskrifterna vilar på en otillräcklig och i vissa delar felaktig bild av orsakerna till störningar och avbrott. Konsekvensen riskerar att bli att operatörerna tvingas investera väldigt stora belopp i åtgärder som inte kommer att leda till färre stora avbrott eller störningar, kommenterar han.

Telia: ”Får fatta oss efter det”

Enligt honom är delar av förslaget inte heller förenligt med lagen om elektronisk kommunikation, men man hoppas också på att få till en dialog med PTS angående tillämpningar av föreskrifterna. Det spåret är också Telenor inne på.

– Det finns många delar av förslaget som är bra, men några saker har vi slagit ner på, säger Aron Samuelsson, presschef på Telenor.

– Kravet om batterireserv är i nästan alla fall en oprortionerlig åtgärd, som finns kvar. Vad vi ändå ser som positivt är att det finns en skrivelse om undantag, om vi utifrån våra analyser kan argumentera för att vissa åtgärder är oprortionerliga. Vi är försiktigt positiva till en konstruktiv dialog, säger han.

Telia, slutligen, konstaterar bara det faktum att föreskrifterna nu beslutats och att det inte är mycket man kan göra åt den saken.

– Beslutet är fattat och då får vi givetvis fatta oss efter det. Vi har fört fram våra synpunkter och varit eniga med branschen, säger Irene Krohn, presschef på Telia.

Tre: Kommer bli omfattande kostnader

Nästa steg blir att anpassa sig efter reglerna, något som operatörerna nu måste börja titta närmare på. På Tre befarar man att det kan bli dyrt.

– Vi kommer givetvis att efterleva de bestämmelser och krav som ställs på oss av PTS, vilket kommer att innebära omfattande kostnader för oss. Exakt hur implementeringen av föreskrifterna kommer att ske är för tidigt att säga, säger Kamran Alemdar.

Tele2 uppger att man inom kort ska sätta en plan för de åtgärder som behöver vidtas. Även Telenor ska rätta sig efter reglerna, men hoppas som tidigare nämnts på en dialog med PTS i vissa frågor. Telia slutligen, kommer att meddela sina planer i ett senare skede.

– Det bestämdes förra veckan, så vi får återkomma till det senare, säger Irene Krohn, presschef på Telia.

Förslaget i sin helhet finns att läsa här (PTS hemsida).

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.