Svenska företag ser stora fördelar med ai inom kundservice

AI Kundtjänst är ett av tre områden som lyfts fram i en undersökning från Svea Bank.

Svenska företag ser stora fördelar med ai inom kundservice

Drygt 500 svenska företag har svarat på frågor om hur man ser på användningen av artificiell intelligens i en ny undersökning från Svea Bank. De områden där man ser störst fördelar är kundtjänst, marknadsföring och datahantering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Undersökningen visar att fler företag är positivt inställda till ai än tidigare och knappt vart tredje företag, 31 procent, funderar på att börja använda sig av ai-teknik i den egna verksamheten. Jämfört med den undersökning som genomfördes för fyra år sedan så är ökningen påtaglig – då var det endast 18 procent som övervägde att börja använda sig av ai-teknik.

Enligt Svea Bank är det omkring tio procent av de företag som deltagit i undersökningen som redan idag använder sig av artificiell intelligens. Av dessa anser tio procent att lönsamheten har ökat i ganska eller mycket hög grad medan 38 procent anser att lönsamheten har ökat i en mycket låg grad tack vare ai-användningen.

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade är dock oroliga över de säkerhetsrisker som ai-tekniken kan föra med sig. En fjärdedel av dessa befarar också att tekniken kan kännas opersonlig.

– Det framgår tydligt i vår undersökning att fler företag nu börjat inse vikten av att integrera ai-teknik i verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga. Det kan i sin tur vara en viktig insikt för de företag som anser sig sakna rätt kompetens inom området. Att utbilda sig och utforska mer av vad den nya tekniken har att erbjuda kan vara en viktig och direkt nödvändig investering för många bolag, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.